Monday, February 2, 2009

BISP Untuk Cikgu


LAMPIRAN
B

FORMAT
PERAKUAN BISP

BAYARAN
INSENTIF SUBJEK PENDIDIKAN (BISP)DALAM BIDANG SAINS, MATEMATIK DAN BAHASA INGGERIS


A.
MAKLUMAT PEGAWAI

1.
Nama : __________________________________

2.
No. Kad Pengenalan : __________________________________

3.
Gelaran Jawatan : __________________________________


4. Gred Gaji : ___________________________________

5.
*Tarikh Lantikan Tetap : ___________________________________

6.
Alamat Tempat Bertugas : SMK Serian, 94700 Serian______________


7. Tarikh Mula Bertugas di


Sekolah
sekarang : ____________________________________

B.
MAKLUMAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG MENGAJAR DI SEKOLAH

1. Kelayakan
Subjek

i )
Nyatakan subjek yang diajar mulai 1.1.2003


___________________________________________________________

ii
) Tingkatan : _________________________________________________

2. Kelayakan
Anggota

Sila
isikan para i ) atau ii ) atau iii ) yang mana bersesuaian

a )
Syarat Kelayakan Opsyen

i )
Nyatakan opsyen Sains/Matematik/Bahasa Inggeris melalui kelulusanakademik (Sila sertakan salinan sijil yang telah
disahkan oleh Ketua Jabatan )


______________________________________________________________ii )
Pengalaman telah mengajar subjek Sains/ Matematik/Bahasa Inggerissekurang-kurangnya 3 tahun secara berterusan.

Nama
Sekolah Tahun Subjek Tingkatan


_______
________ __________ _____________


___________ _________ __________
________________________ _________ __________
______________iii ) Sertakan perakuan syarat kelayakan opsyen (Format A) dan
salinan sijilkursus yang telah disahkan.b) Syarat Kelayakan Mengajar.i ) Nyatakan jumlah peruntukan waktu pengajaran seminggu dalam subjekSains/Matematik dalam Bahasa Inggeris atau subjek
Bahasa Inggeris.(Sila lampirkan jadual waktu mengajar/senarai tugas terkini)Waktu
Seminggu___________________________________________c ) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa InggerisSila sertakan salinan sijil-sijil berikut yang
telah disahkan oleh KetuaJabatan dan tandakan ( / ) pada ruangan berkenaan.i ) Sijil Opsyen Bahasa Inggeris ( )ii ) Sijil tamat pendidikan menengah dan pendidikan tertiari
( )dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris

iii
) Sijil SPM/ MCE ( )


iv ) Sijil Kursus Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan
( )Pengajaran dan Pembelajaran

v
) Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam (
)Bahasa Inggeris
  1. MAKLUMAT
    KELAYAKAN BAGI PPP YANG MENGGUNAKAN OPSYEN SECARA LANGSUNG DALAM
    MENJALANKAN TUGAS
RASMI1. Kelayakan Subjek.i ) Nyatakan bidang tugas mengikut subjek
Matematik/Sains/BahasaInggeris_____________________________________________________ii ) Nyatakan Sektor/Unit tempat bertugas : SMK
Serian__________  1. Kelayakan
    Anggotaa ) Syarat Kelayakan Opsyeni ) Nyatakan Opsyen Sains/Matematik/Bahasa Inggeris melaluiiktisas/akademik._____________________________________________________b ) Syarat Kelayakan Menjalankan Tugas Rasmi


Sila sertakan senarai tugas terkini.c ) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa InggerisSila sertakan salinan sijil-sijil berikut yang telah disahkan
oleh KetuaJabatan dan tandakan ( / ) pada ruangan berkenaan.i ) Sijil Opsyen Bahasa Inggeris ( )ii ) Sijil tamat pendidikan menengah dan pendidikan tertiari
( )dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris

iii
) Sijil SPM/ MCE ( )


iv ) Sijil Kursus Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan
( )Pengajaran dan Pembelajaran

v
) Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam (
)Bahasa Inggeris
D. PENGAKUAN
PEGAWAI

Saya
mengaku butir-butir yang dinyatakan di atas adalah benar.
Tarikh:
__________
.....................................
(Tandatangan Pegawai)Nama
Pegawai : ______________
E. ULASAN
PEGAWAI YANG MEMPERAKUI

(
i ) Ulasan : ___Diperakui mengajar mata pelajaran berkenaan
seperti tertera dalam

jadual
waktu_______________________________________________________

( ii ) *
Sokong / Tidak Sokong : ______________________
Tarikh
: __________________ ...............................................

(Tandatangan Pegawai Yang Memperakui)


Nama :
Ensnat B Hj Sauari


Jawatan :
Penolong Kanan 1


Cop Jawatan :

F. KELULUSAN

*
Diluluskan / Tidak Diluluskan : _____________________________


...........................................................
(Tandatangan Pegawai Melulus)


Nama :


Jawatan :


Cop
Jawatan :

* potong
mana yang tidak berkenaan.
1No comments:

Post a Comment